ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ವಿವೇಕಾನಂದಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ
[ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ : ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ (ರಿ). ಪುತ್ತೂರು]
ವಿವೇಕನಗರತೆಂಕಿಲ, ಪುತ್ತೂರು, ದ.ಕ 574201
Phone : 08251-236015, 9480250101

Email: vkm.tenkila@gmail.com
Web : www.vkms.vivekanandaedu.org

Highslide for Wordpress Plugin