ಬಾಲಗೋಕುಲ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಗೋಕುಲ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಗುರುಕುಲದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾತಾಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು.

20171002_094910

IMG_20171002_110501

IMG_20171002_113916

IMG_20171002_102726

Highslide for Wordpress Plugin